{"1116": {"lon":"17.454886168163227","lat":"45.389417162710245","title":"Arheolo\u0161ko nalazi\u0161te Rudina","body":"Arheolo\u0161ko nalazi\u0161te Rudina nalazi se na obroncima Psunja, iznad sela \u010ce\u010davac i \u0160njegavi\u0107. Na nalazi\u0161tu su prona\u0111ene rimske opeke i anti\u010dka grobnica iz tre\u0107eg ili \u010detvrtog stolje\u0107a, \u0161to upu\u0107uje na postojanje rimskog naselja na ovom prostoru. Sredi\u0161nji dio nalazi\u0161ta je arhitektonski kompleks iz srednjeg vijeka. Rije\u010d je o benediktinskom samostanu svetog Mihovila koji se spominje u pisanim dokumentima iz 1210. godine. Uz samostan su prona\u0111ene romani\u010dka i goti\u010dka crkva. Najva\u017eniji nalaz s ovog lokaliteta su Rudinske glave \u2013 dvadeset i dvije skulpture jedinstvenog stila izvedbe koje su ukra\u0161avale vanjske dijelove zidova crkve. Njihovo otkri\u0107e predstavljalo je pravu arheolo\u0161ku senzaciju koja je ovom lokalitetu donijela svjetsku slavu i prepoznatljivost. Valja izdvojiti i nadgrobnu plo\u010du s natpisom \u201eBRAT IAN\u201c koji datira oko 1200. godine \u0161to zna\u010di da je oko 150 godina stariji od ostalih latini\u010dnih natpisa na hrvatskom jeziku za koje smo do nedavno znali.","address":"\u010ce\u010davac, Brestovac, Po\u017ee\u0161ko-slavonska","web":"https:\/\/visitslavonia.hr\/istrazi-dozivi-i-uzivaj\/povijesna-bastina\/arheolosko-nalaziste-rudina\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/Wzx1ZJhVy1x7sQgX8","cat":"kulturna-bastina"},"858": {"lon":"17.628081838625757","lat":"45.44482219728341","title":"Vina Ostoji\u0107","address":"Vinski put bb, Draga 34330","phones":[{"phone":"0992465555"}],"facebook":"http:\/\/www.facebook.com\/vina.ostojic ","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/VFkhsui5B4KzF1ceA","cat":"vinari"},"856": {"lon":"17.58102361206015","lat":"45.40640769814945","title":"Vinarija Do\u0161en","address":"Oljasi 45, Oljasi 34322","phones":[{"phone":"0994034454"}],"facebook":"http:\/\/www.facebook.com\/OPG-Do%C5%A1en-106817167827284\/ ","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/ccw2sjtrpwQG6uYV8","cat":"vinari"},"854": {"lon":"17.665044286507673","lat":"45.403682087342894","title":"Vina Banovi\u0107","address":"Stjepana radi\u0107a 19A, Trenkovo 34330","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/bwfTpop3A1ZwnURc9","cat":"vinari"},"852": {"lon":"17.70956538465644","lat":"45.4413085481108","title":"OPG Mato Lon\u010darevi\u0107","address":"Golo Brdo 12A, Kaptol 34334","phones":[{"phone":"098711024 "}],"email":"mato-loncarevic@hotmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/QC6CWEHnW5ek5pYn9","cat":"vinari"},"850": {"lon":"17.723095107404927","lat":"45.43853493254355","title":"OPG Josip","address":"Malca 68, Kaptol 34334","phones":[{"phone":"0998676415 "}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/xJxt9PtP25X5tVZNA","cat":"vinari"},"848": {"lon":"17.72641042883589","lat":"45.43200076765738","title":"OPG Tomanovi\u0107","address":"Vinogradska 6, Kaptol 34334","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/YEG2ebA5JVrgeeo58","cat":"vinari"},"846": {"lon":"17.72049117301534","lat":"45.424416281087154","title":"OPG Mate\u0161i\u0107","address":"Po\u017ee\u0161ka 51F, Kaptol 34334","phones":[{"phone":"098573239"}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/bPyhtCa6fyM5S7Sh6","cat":"vinari"},"844": {"lon":"17.814398912370486","lat":"45.41450107910053","title":"OPG Pavi\u0107","address":"Luka\u010d 6, Kutjevo 34340","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/htLgRftVYrBbyGVR7","cat":"vinari"},"842": {"lon":"17.861609886507676","lat":"45.41960878291091","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Ivanovi\u0107","address":"Novi Mitrovac 87, Kutjevo 34340","phones":[{"phone":"0989891378"}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/FXqwCp5uur4rJa728","cat":"vinari"},"840": {"lon":"17.877899171164113","lat":"45.415156556760635","title":"OPG Majeti\u0107","address":"Republike Hrvatske 2B, Kutjevo 34340","phones":[{"phone":"034255678 "}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/1p9Rjf8qKAdPu9Wx8","cat":"vinari"},"838": {"lon":"17.88258098650767","lat":"45.42764982176764","title":"Vinarija Pavi\u010di\u0107","address":"Cvjetna 3, Kutjevo 34340","phones":[{"phone":"0915768494"}],"email":"danijela.pavicic@kutjevo.com ","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/68PEVa4XuMsKJZmk9","cat":"vinari"},"836": {"lon":"17.64883274417945","lat":"45.3400090257864","title":"Obrt Kopila\u0161","address":"Makse Kuntari\u0107a 18, Po\u017eega 34000","phones":[{"phone":"034201952"},{"phone":"098746750"}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/w67PdJbHmFUMTyKy8","cat":"vinari"},"834": {"lon":"17.591770642328214","lat":"45.33501723908313","title":"Vina Kitanovi\u0107","address":"Baruna Trenka 10, Brestovac 34322","phones":[{"phone":"034241049 "},{"phone":"098734885 "}],"mapsLink":"https:\/\/www.google.com\/maps\/@45.3365279,17.5875694,16z","cat":"vinari"},"832": {"lon":"17.669028900000004","lat":"45.32156183116336","title":"OPG Herceg","address":"Jagodnjak 40a, Po\u017eega 34000","phones":[{"phone":"0981661534"}],"email":"andreaherceg3@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/eMkC6QVy2WKFSD5J8","cat":"vinari"},"372": {"lon":"17.880594407403542","lat":"45.42302385978504","title":"Kutjeva\u010dki vinski podrum","body":"Podrum koji je nastao u dalekom trinaestom stolje\u0107u o\u010duvan je u svom izvornom obliku i jedna je od glavnih atrakcija vinskog turizma. Najstariji vinski podrum u Hrvatskoj idealno je mjesto za po\u010detak vinske pustolovine u Svijetu gra\u0161evine.","address":"Trg Gra\u0161evine 1, Kutjevo","phones":[{"phone":"+ 385 99 2142 358"}],"web":"https:\/\/www.tzkutjevo.hr\/sight-details\/kutjevacki-podrum\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/JNKiJM8pxmMGS2fS9","cat":"kulturna-bastina"},"374": {"lon":"17.885005998769195","lat":"45.42917568484516","title":"Dvorac u Kutjevu","body":"Ovaj za\u0161ti\u0107eni spomenik graditeljske ba\u0161tine nastao je na ostacima cistercitske opatije i potpuno je restauriran. U sklopu dvorca je i vinski podrum iz 1232. godine. Perivoj oko dvorca za\u0161ti\u0107eni je spomenik vrtne arhitekture. Dvorac nije otvoren za javnost.","address":"Zdenka Turkovi\u0107a 32-34, Kutjevo","web":"https:\/\/www.tzkutjevo.hr\/sight-details\/dvorac-kutjevo\/?lang=hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/TLXuYUvkRbY2fYys7","cat":"kulturna-bastina"},"376": {"lon":"17.89078603862655","lat":"45.424232447211","title":"Vila Vinkomir, Kutjevo","body":"Vila Vinkomir izgra\u0111ena je po uzoru na stra\u017earnice iz vremena turske vlasti. Ovaj vidikovac nalazi se na polo\u017eaju koji pru\u017ea jedan od najljep\u0161ih pogleda na Kutjevo i okolicu i pru\u017ea priliku za napraviti savr\u0161ene fotografije.","address":"Kutjevo","web":"https:\/\/www.tzkutjevo.hr\/story-details\/vila-vinkomir\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/gEr3Ha5aM8c8DnJn8","cat":"kulturna-bastina"},"438": {"lon":"17.803674982203145","lat":"45.28668649998763","title":"Interpretacijski centar Terra Panonica","body":"Interpretacijski centar Terra Panonica u Pleternici namijenjen je otkrivanju \u010dudesnog svijeta prirodnih ljepota od vremena kad se ovdje nalazilo Panonsko more pa sve danas.","address":"Trg Zrinskog i Frankopana 4, Pleternica","phones":[{"phone":"+385 34 255 411"}],"email":"info@terra-panonica.hr","web":"https:\/\/terra-panonica.hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/zKrcye5Y4EfGPed28","cat":"kulturna-bastina"},"420": {"lon":"17.80062762951452","lat":"45.28633448540769","title":"Hrvatska knji\u017enica i \u010ditaonica Pleternica","body":"Knji\u017enica duge povijesti posve\u0107ena je o\u010duvanju pisane rije\u010di, kulture i znanja. Ova moderna javna kulturna ustanova u srcu Pleternice zalog je za budu\u0107nost i napredak grada i njegovih gra\u0111ana.","address":"Vinogradska 3, Pleternica","phones":[{"phone":"+385 34 251 045"},{"phone":"+385 99 251 0450"}],"email":"hkcp@hkcp.hr","web":"https:\/\/www.hkcp.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/hkcPleternica","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/RTbyXtepYcmpKEXA6","cat":"kulturna-bastina"},"435": {"lon":"17.772822741082088","lat":"45.301783948723774","title":"Pou\u010dna staza Starac i vidikovac","body":"U gradu Pleternici ure\u0111ena j e i otvorena nova pou\u010dna staza koja prolazi kroz vo\u0107njake i vinograde, a prote\u017ee se od podru\u010dja \u017eupne crkve preko kapelice sv. Petra na brdu Starac po kojem je i dobila ime. Putem se nalazi deset pou\u010dnih tabli, a na samom vrhu kod vidikovca Ba\u010dva nalazi se i odmarali\u0161te. Mjesto je to odakle pogled se\u017ee na Zlatnu dolinu, pleterni\u010dke vinograde, \u0161ume i ravnice. Pou\u010dna staza prezentira prirodna bogatstva i \u0161ume te apelira na o\u010duvanje prirode, a njezina je ukupna du\u017eina 3,25 km. Na vrhu brda Starac, na 347 metara nadmorske visine nalazi se kapelica sv.Petra, mjesto molitve i mira s kojeg pogled se\u017ee na pleterni\u010dku okolicu.","web":"https:\/\/tz.pleternica.hr\/lokacije\/poucna-staza-starac\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/UbaLXbNHR1GwEZLr6","cat":"kulturna-bastina"},"392": {"lon":"17.67530010316782","lat":"45.33234037271215","title":"\u017dupanijska pala\u010da u Po\u017eegi","body":"\u017dupanijska pala\u010da u Po\u017eegi je zgrada izgra\u0111ena u historicisti\u010dkom stilu nastala nadogradnjom barokne zgrade iz prve polovice 18. stolje\u0107a koja je 1745. preure\u0111ena za potrebe \u017dupanije. Uz prostore potrebne za obavljanje \u017eupanijskih poslova nalazili su se i stanovi za velikodostojnike, \u010dinovnike i sluge.\r\n\r\nZaslugom velikog \u017eupana po\u017ee\u0161kog Nikole pl. Jurkovi\u0107a, 1895. je na osnovi ove zgrade ure\u0111ena nova reprezentativna zgrada, pala\u010da Po\u017ee\u0161ke \u017eupanije, koju su projektirali poznati zagreba\u010dki arhitekti Leo Honigsberg i Julio Deutsh. Zgrada je sagra\u0111ena u duhu historicizma \u0161to je vidljivo u svakom detalju njenog rasko\u0161nog vanjskog izgleda i unutarnje dekoracije. U zgradi se uz staru \u017eupanijsku zastavu, grb i popis \u017eupana nalaze i brojni portreti koje su naslikali neki od najve\u0107ih hrvatskih slikara.\r\n\r\nZgrada ima i veliku povijesnu va\u017enost. Nakon \u0161to je Hrvatski sabor 23.10.1847. donio zaklju\u010dak o slu\u017ebenoj uporabi hrvatskog jezika, u pala\u010di u Po\u017eegi se 4.12. iste godine prvi puta ikad slu\u017ebeno govorilo hrvatskim jezikom. Pod\u017eupan Miroslav pl. Kraljevi\u0107 je na \u017eupanijskoj skup\u0161tini predlo\u017eio uvo\u0111enje narodnog jezika u slu\u017ebenu uporabu \u0161to je i prihva\u0107eno pa je sjednica nastavljena na hrvatskom jeziku.","web":"https:\/\/pozega.hr\/index.php?option=com_k2&view=item&id=43","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/YG3C1UBdaidPU6m98","cat":"kulturna-bastina"},"776": {"lon":"17.67548750673851","lat":"45.33107908629745","title":"Gradski muzej Po\u017eega","body":"Gradski muzej Po\u017eega je zavi\u010dajni i kompleksni tip muzeja s osam odjela koji brinu o vi\u0161e od osamdeset tisu\u0107a izlo\u017eaka, knjiga i publikacija. Kroz povijest je zbog neprikladnih prostora \u010desto morao mijenjati stalni postav, ali sad je Muzej pred realizacijom sveobuhvatnog stalnog postava na 600 m\u00b2 koji \u0107e ujediniti tri reprezentativne zgrade u srcu grada u jednu cjelinu povezanu jedinstvenom koncepcijom.","address":"Ul. Matice hrvatske 5, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 34 272 130"}],"web":"https:\/\/gmp.hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/DJ6p8bs5UdNp11e9A","cat":"kulturna-bastina"},"780": {"lon":"17.67487894667584","lat":"45.33047687026523","title":"Centar za posjetitelje Po\u017ee\u0161ka ku\u0107a","body":"Ovaj je centar zami\u0161ljen kao mjesto koje \u0107e spajati kulturne i turisti\u010dke gradske ustanove i biti odli\u010dna po\u010detna to\u010dka za svakog turista. U Po\u017ee\u0161koj ku\u0107i se kroz brojne restaurirane predmete te interaktivne sadr\u017eaje mo\u017ee detaljno upoznati povijest grada i okolice. Va\u017ean dio postava bavi se velikim povijesnim li\u010dnostima ovog kraja, fra Lukom Ibri\u0161imovi\u0107im i Barunom Trenkom. U podrumu se mo\u017ee otkriti jedinstvena pri\u010da o vinu i \u010dokoladi koji su va\u017ean dio kulture \u017eivljenja u Po\u017eegi, a mogu se upoznati i brojna tradicionalna jela.","address":"Trg Svetog Trojstva 1, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 99 314 7417"}],"web":"https:\/\/pozeskakuca.hr\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/z2BCmiCpN8fLtF7T6","cat":"kulturna-bastina"},"783": {"lon":"17.679764463650766","lat":"45.33200431260541","title":"Gradska knji\u017enica Po\u017eega","body":"Gradska knji\u017enica Po\u017eega smje\u0161tena je u za\u0161ti\u0107enom kulturnom dobru - zgradi Prve po\u017ee\u0161ke \u0161tedionice. Projekt adaptacije i dogradnje donio je zna\u010dajno pro\u0161irenje zgrade i omogu\u0107io reorganizaciju djelatnosti, kao i stvaranje novih usluga i programa \u0161to je ovu knji\u017enicu u\u010dinilo prostorom koji odgovara potrebama suvremenog korisnika.","address":"Ul. Antuna Kani\u017eli\u0107a 1, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 99 482 0691"}],"web":"https:\/\/gkpz.hr\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/RsfMQtqqt8BFsEUP7","cat":"kulturna-bastina"},"785": {"lon":"17.670254927825553","lat":"45.32818521669999","title":"Staza sokola","body":"Staza Sokola je pou\u010dna staza na kojoj se mogu upoznati prirodna bogatstva Po\u017ee\u0161ke gore, biljne i \u017eivotinjske vrste, geolo\u0161ke zanimljivosti, vinogradi i povijesna ba\u0161tina. Svoje ime duguje fra Luki Ibri\u0161imovi\u0107u Sokolu, vojskovo\u0111i zaslu\u017enom za istjerivanje Turaka iz Po\u017eege. Staza vodi od Trga sv. Trojstva preko Kalvarije do Sokolovca, duga\u010dka je 1,5 kilometara i opremljena je sa 16 pou\u010dnih tabli.","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/ppksnQue45QgGJs68","cat":"kulturna-bastina"},"790": {"lon":"17.664769927925388","lat":"45.3230033557803","title":"Brdo Sokolovac","body":"Ovo brdo ju\u017eno od Po\u017eege bogato je povijesnim i sakralnim gra\u0111evinama i slavno je po bitci koja je dovela do osloba\u0111anja Po\u017eege od Osmanlija. Ime je dobilo po vojskovo\u0111i fra Luki Ibri\u0161imovi\u0107u koji je upravo s tih padina, u zimu 1688. hrabro potjerao Turke iz Po\u017eege. U znak divljenja velikoj pobjedi nad Osmanlijama hrvatski i austrijski car Leopold I. nazvao ga je Sokolom.","web":"https:\/\/visitslavonia.hr\/posjeti\/zanimljivosti\/sokolovac\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/Yh9GXktBzui3uEcCA","cat":"kulturna-bastina"},"222": {"lon":"17.669035037082484","lat":"45.402910363115154","title":"Dvorac baruna Trenka","body":"Smje\u0161ten u Trenkovu, ovaj klasicisti\u010dki dvorac i pripadaju\u0107i mu perivoj pri\u010daju pri\u010du o povijesti kraja kroz legendu o slavnom barunu Trenku i njegovim \u201cpandurima\u201d te njihovim \u017eivopisnim do\u017eivljajima i pustolovinama.","address":"Trenkovo","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/6ag9Rv2dp52wnyzm7","cat":"kulturna-bastina"},"384": {"lon":"17.19462777671681","lat":"45.43698338712224","title":"Vlastelinski kompleks Jankovi\u0107","body":"Obitelj grofova Jankovi\u0107 sredinom 18. stolje\u0107a postaju vlasnici vlastelinstva Pakrac i svojim su djelovanjem znatno unaprijedili grad. Danas ovaj najcjelovitije sa\u010duvan kompleks vlastelinstva u Hrvatskoj obuhva\u0107a stambene i gospodarske zgrade u kojima se nalaze razli\u010dite institucije - Mali dvor Jankovi\u0107 (Muzej), Kurija Jankovi\u0107 (Osnovna glazbena \u0161kola Pakrac), dvije gospodarske zgrade (Gradska vije\u0107nica i Dom hrvatskih branitelja).","address":"Trg bana Josipa Jela\u010di\u0107a 1, Pakrac","web":"https:\/\/tz-pakrac.hr\/kompleks-kurije-jankovic\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/fzrKmeVaHWwxcxFL6","cat":"kulturna-bastina"},"406": {"lon":"17.19382877671681","lat":"45.43610868069321","title":"Arheolo\u0161ko nalazi\u0161te Stari grad Pakrac","body":"Stari grad Pakrac bio je jedna od najve\u0107ih utvrda u zapadnoj Slavoniji. Vlasnici i graditelji utvrde bili su ivanovci koji su izgradili peterokutni tvrdi kameni grad sa sedam kula. Pretpostavlja se da je unutar utvrde bila i kovnica novca u kojoj se kovao slavonski banovac. Ostaci utvrde danas se nalaze u samom sredi\u0161tu Pakraca, a pretpostavljena rekonstrukcija utvrde daje naslutiti da se radilo o vrlo posebnom lokalitetu \u010dije \u0107e daljnje istra\u017eivanje sigurno iznjedriti brojne \u010dinjenice od iznimne stru\u010dne i znanstvene va\u017enosti.","address":"Trg bana Josipa Jela\u010di\u0107a, Pakrac","web":"https:\/\/pakrac.hr\/arheolosko-nalaziste-starog-grada-istrazivanja-prosirena-na-sjeverni-dio-sonde\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/25byyZcsaGPGBdLs6","cat":"kulturna-bastina"},"430": {"lon":"17.248829746226157","lat":"45.41798568945164","title":"Planinarski dom Omanovac","body":"Planinarski dom Omanovac nalazi se na gorskoj kosi Omanovac iznad sela \u0160eovice, na 655 metara nadmorske visine, na \u010distini okru\u017eenoj crnogori\u010dnom \u0161umom. Izgra\u0111en je 1977. na temeljima ranijeg doma koji je izgorio. Dom danas ima kapacitet od 59 le\u017eaja, kuhinju, sanitarni \u010dvor i dvije sale za stotinjak osoba, ure\u0111eni okoli\u0161 sa stolovima i klupama, dje\u010dje igrali\u0161te, mali i veliki nogometni teren, skijali\u0161te s vu\u010dnicom, prostore za pripremu ro\u0161tilja. Pored doma je veliko kri\u017eanje psunjskih planinarskih staza. Ovaj je dom 2014. progla\u0161en najboljim planinarskim domom u Hrvatskom planinarskom savezu.","address":"Kraguj bb","email":"info@omanovac.hr","web":"http:\/\/omanovac.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/pages\/Omanovac-Planinarski-Dom\/129442057148517","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/q23cRLdSLYqcZ3RUA","cat":"kulturna-bastina"},"414": {"lon":"17.194026522746903","lat":"45.437008155477976","title":"Muzej grada Pakraca","body":"Muzej grada Pakraca djeluje u objektu Mali dvor Jankovi\u0107, dijelu Kompleksa vlastelinstva Jankovi\u0107 iz 18.stolje\u0107a. \u010citav kompleks je poseban po tome \u0161to nigdje drugdje u Slavoniji uz dvor nemamo o\u010duvan gospodarski kompleks. Muzej se bavi za\u0161titom i prezentacijom bogate kulturno povijesne ba\u0161tine Pakraca i okolice.","address":"Ulica hrvatskih velikana 2, Pakrac","phones":[{"phone":"+ 385 34 411 113"}],"email":"muzej@pakrac.hr","web":"https:\/\/www.muzej-pakrac.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/muzejgrada.pakraca","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/B7uGeztRTjukEnAy6","cat":"kulturna-bastina"},"798": {"lon":"17.16156377539575","lat":"45.41339898943102","title":"Toplice Lipik","body":"Izvori termalne ljekovite vode poznati su jo\u0161 od rimskih vremena, ali prvi dokumenti o lje\u010dili\u0161tu potje\u010du iz 16. stolje\u0107a kada se zvalo \u201eLipi\u010dka vrela\u201c. Voda izvrsnih ljekovitih karakteristika s vremenom je privla\u010dila sve vi\u0161e ljudi u potrazi za ozdravljenjem pa se uz lje\u010dili\u0161te razvijaju i drugi sadr\u017eaji te po\u010dinje razvoj zdravstvenog turizma. Danas su Toplice Lipik specijalizirana zdravstvena ustanova gdje se lije\u010de pacijenti s bolnim stanjima kralje\u017enice, neurolo\u0161kim stanjima, postoperativnim oporavcima i degenerativnim bolestima. Zdravstveni u\u010dinci termomineralne vode, vi\u0161estoljetna tradicija i profesionalnost stru\u010dnjaka pridonose ozdravljenju i smanjenju tegoba \u010dak i bolesnicima s multiplom sklerozom.","address":"Ul. Marije Terezije 13, Lipik","phones":[{"phone":"+385 34 440 700"}],"web":"https:\/\/toplice-lipik.hr\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/6xye9hdJ58mcg9jU7","cat":"kulturna-bastina"},"426": {"lon":"17.14042108465664","lat":"45.416213581056745","title":"Dr\u017eavna ergela Lipik","body":"Svi ljubitelji konja, a posebno slavne pasmine lipicanaca, obavezno moraju posjetiti ovu ergelu koja je \u017eivi spomenik tradicije uzgoja konja u ovom kraju. Za\u010detnik ergele bio je grof Izidor Jankovi\u0107 koji je 1843. godine izgradio veliku ergelu na svom imanju. Uzlet ergele dogodio se nedugo prije Drugog svjetskog rata, a 1956. na ergeli se nalazilo oko 250 grla lipicanaca, noniusa i podmlatka, ali se zbog politi\u010dkih odluka \u010ditav projekt ugasio. Novi po\u010detak uslijedio je 1982. godine, a nakon razaranja u Domovinskom ratu i povratka otetih konja, Lipik 2008. dobiva status Dr\u017eavne ergele. Dana 1. 12. 2022. godine multinacionalna \u201eTradicija uzgoja lipicanaca\u201c upisana je na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne ba\u0161tine \u010dovje\u010danstva.","address":"Ergela 1, Lipik","phones":[{"phone":"+385 34 421 880"}],"email":"ergela@ergela-lipik.org","web":"http:\/\/ergela-lipik.org","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100064602103079","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/Q7ZJEByeZm5L5H6dA","cat":"kulturna-bastina"},"800": {"lon":"17.72370734501861","lat":"45.43403177695754","title":"Stari grad Kaptol","body":"U sredi\u0161tu naselja Kaptol nalazi se kasnogoti\u010dko-renesansna utvrda, ka\u0161tel nepravilnog \u0161esterokutnog oblika s okruglim kulama i polukulama. Podignut je krajem 14. stolje\u0107a radi obrane od osmanlijskih provala. Burna povijest utvrde prekida se tijekom Drugog svjetskog rata kada ekspolozija uni\u0161tava kompleks utvrde. U tijeku su radovi koji za cilj imaju potpunu obnovu utvrde u njenom izvornom obliku.","address":"Trg Vilima Korajca, Kaptol","web":"https:\/\/visitslavonia.hr\/istrazi-dozivi-i-uzivaj\/povijesna-bastina\/stari-grad-kaptol\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/sV4QPukMqB2bSUoh9","cat":"kulturna-bastina"},"802": {"lon":"17.724147854136977","lat":"45.433903673069985","title":"Arheolo\u0161ko nalazi\u0161te Kaptol","body":"Arheolo\u0161ko nalazi\u0161te Kaptol na ju\u017enim obroncima Papuka svjedo\u010di o \u017eivotu na ovim prostorima u starijem \u017eeljeznom dobu. Dvije su nekropole prona\u0111ene na ovom nalazi\u0161tu \u2013 ju\u017ena na polo\u017eaju Kaptol- \u010cemernica i sjeverna na polo\u017eaju Kaptol- Gradca. Njihov sadr\u017eaj otkriva brojne detalje o \u017eivotu konjani\u010dke, aristokratske i ratni\u010dke hal\u0161tatske kulture koja se u to vrijeme prostirala podru\u010djem od isto\u010dne Francuske sve do Dunava. Grobni humci -tumuli, gr\u010dke kacige, oru\u017eje, posude za hranu i pi\u0107e, najbogatiji i jedini dvostruki kne\u017eevski grob iz \u017eeljeznog doba na\u0111en u Europi samo su dio onoga \u0161to je na\u0111eno na ovom lokalitetu od svjetske va\u017enosti. Pou\u010dna staza \u201ePutevima ratnika \u2013 \u017eeljezno doba u Zlatnoj dolini koja prolazi ovim krajem povezuje arheologiju, povijest i turizam i omogu\u0107uje aktivan odmor u prekrasnom krajoliku.","web":"https:\/\/visitslavonia.hr\/istrazi-dozivi-i-uzivaj\/povijesna-bastina\/arheolosko-nalaziste-kaptol\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/mKxu5BJb9PuvKheF6","cat":"kulturna-bastina"},"804": {"lon":"17.65820636138188","lat":"45.46667876115151","title":"Aquapark Shhhuma","body":"Aquapark Shhhuma nalazi se u Velikoj, u srcu parka prirode Papuk. Kompleks izgra\u0111en na izvoru termalne vode ima 5 bazena, 3 tobogana, dje\u010dji vodotoranj, igraonicu, slasti\u010darnicu, fast-food, sporu rijeku, restoran, vanjski bar, bar u bazenu spore rijeke i trgovinu. Brojni sadr\u017eaji jam\u010de ispunjen dan, a razli\u010diti programi odvijaju se tijekom cijele godine.","address":"Cirakijeva ulica bb, Velika","email":"aquapark@shhhuma.com","web":"https:\/\/www.shhhuma.com\/","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/q277FnBKUnj8pPTj6","cat":"kulturna-bastina"},"75": {"lon":"17.883305969179656","lat":"45.426564595593184","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Gali\u0107","body":"Suvremena vinarija jedinstvene arhitekture koja bogatu vinsku tradiciju oplemenjuje istra\u017euju\u0107i nove trendove. U ponudi ima vo\u0111ene degustacije i obilazak vinarije.","address":"Republike Hrvatske 125, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 440 850"},{"phone":"+385 99 440 0569"}],"email":"info@galic-vina.hr","web":"https:\/\/galic-vina.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/GalicVina","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/galicvinarija","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/PtUxpPG5aKkVbmum6","cat":"kusaonice"},"95": {"lon":"17.87650864603009","lat":"45.423363230602114","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Krauthaker","body":"Posebnost ove vinarije je kori\u0161tenje tradicionalnih tehnika uzgoja gro\u017e\u0111a koje su se koristile prije stotinu godina. Na taj na\u010din posti\u017eu se fantasti\u010dni rezultati uz po\u0161tivanje ekolo\u0161kih principa uzgoja. \r\n","address":"Ivana Jambrovi\u0107a 6, Kutjevo","phones":[{"phone":"+ 385 34 315 000"}],"email":"info@krauthaker.hr","web":"https:\/\/www.krauthaker.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/krauthaker","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/winery_krauthaker","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/R7WVrem1DztHrvnWA","cat":"kusaonice"},"386": {"lon":"17.715956662798916","lat":"45.281879450820576","title":"Podrum Klikun","body":"Vinski podrum iz osamnaestog stolje\u0107a. Nalazi se u centru Pleternice.","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/82MKGb9vDBX6q1x39","cat":"kulturna-bastina"},"595": {"lon":"17.883327428835837","lat":"45.42659850031887","title":"Vinum Academicum","address":"Republike Hrvatske 125, Kutjevo","email":"vina@vup.hr","web":"http:\/\/vina.vup.hr\/","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/profile.php?id=100063480191989 ","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/924RX97fxnWNaB7R8","cat":"vinari"},"164": {"lon":"17.66536615158274","lat":"45.404077557638544","title":"Ku\u0161aonica \u0160okac","address":"Stjepana Radi\u0107a 19a, Trenkovo","email":"davorbanovic3@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/Uj1Tg1AzYX5FUoRF7","cat":"kusaonice"},"160": {"lon":"17.880336915343364","lat":"45.42332506756085","title":"Kutjevo d.d.","address":"Kralja Tomislava 1, Kutjevo","email":"kutjevo@kutjevo.com","web":"https:\/\/www.kutjevo.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Kutjevo","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/kutjevo_vinarija","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/jbsdU79kBUm6ajpK7","cat":"kusaonice"},"155": {"lon":"17.651519571164158","lat":"45.358493223635485","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Zrin\u0161\u010dak","address":"Borisa Han\u017eekovi\u0107a 171, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 99 510 5022"}],"email":"zrinscaki@gmail.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Zrin%C5%A1%C4%8Dak-vina-107891687830115","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/FkiLn8KXwKufb8A27","cat":"vinari"},"153": {"lon":"17.662703484656635","lat":"45.326482735990645","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Vojak","address":"J. J. Strossmayera 95, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 91 943 4814"}],"email":"vv.vojak@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/9jnHi3KKLJeqYbxT7","cat":"vinari"},"151": {"lon":"17.687202813492473","lat":"45.333557529734385","title":"Vina Romi\u0107","address":"Ivana Matkovi\u0107a 1, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 34 274 907"},{"phone":"+385 97 616 6495"}],"email":"romicvina@gmail.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/vinaromic","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vinaromic","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/jMj58fzc4mFaQTA99","cat":"vinari"},"149": {"lon":"17.594041515343363","lat":"45.41261348798011","title":"Vinogradarstvo Marin Jogun","address":"Toranj 12, Toranj","phones":[{"phone":"+385 98 760 553"}],"web":"https:\/\/opg-marin-jogun.business.site","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/3bso9WwgAwL3BuKD7","cat":"kusaonice"},"147": {"lon":"17.698952907939823","lat":"45.334680109936954","title":"Vinarija Bartolovi\u0107","address":"Dubrova\u010dka 83, Po\u017eega","phones":[{"phone":"+385 91 881 5943"}],"email":"info@vinarija-bartolovic.com","web":"https:\/\/www.vinarija-bartolovic.com","facebook":"https:\/\/web.facebook.com\/vinabartolovic","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vinarijabartolovic","mapsLink":"https:\/\/g.page\/vinabartolovic?share","cat":"vinari"},"145": {"lon":"17.692671253969905","lat":"45.43983106052717","title":"Vinarija Pavlovi\u0107","address":"\u010ce\u0161ljakovci 41, \u010ce\u0161ljakovci","phones":[{"phone":"+385 98 547 940"}],"email":"pavlovichrvoje2@gmail.com","facebook":"https:\/\/web.facebook.com\/pavlovicvina","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/kntkn81bS1XnsAaU7","cat":"vinari"},"143": {"lon":"17.65774067671681","lat":"45.4634202393627","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Peri\u0107","address":"Trg sv. Augustina 14, Velika","phones":[{"phone":"+385 98 256 835"}],"email":"slavko.peric@hep.hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/poFeTJKTTv78wKmN8","cat":"vinari"},"141": {"lon":"17.730421376716816","lat":"45.436123351880276","title":"Vinarija Kaptol","address":"Komarova\u010dka 7, Kaptol","phones":[{"phone":"+385 99 839 0942"}],"email":"info@vinarijakaptol.hr","web":"https:\/\/www.vinarijakaptol.hr","facebook":"https:\/\/web.facebook.com\/vinarijakaptol","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vinarijakaptol","mapsLink":"https:\/\/g.page\/vinarijakaptol?share","cat":"vinari"},"139": {"lon":"17.805597444179202","lat":"45.27979611007395","title":"Vina Markota","address":"Matije Gupca 80, Pleternica","phones":[{"phone":"+385 91 240 5831"}],"email":"marko.markota@markotavina.com","web":"http:\/\/www.vina-markota.hr","facebook":"https:\/\/web.facebook.com\/Vina-Markota-1549787118635512","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vina_markota","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/c9vQBGtPoAHqrfA77","cat":"vinari"},"137": {"lon":"17.191862654590125","lat":"45.44010198211757","title":"Vina \u0106asi\u0107","address":"Augusta Cesarca 5, Pakrac","phones":[{"phone":"+385 34 437 042"},{"phone":"+385 98 484 309"}],"email":"vinarstvo.casic@gmail.com","web":"https:\/\/www.vina-casic.hr","facebook":"https:\/\/web.facebook.com\/Vinarija-%C4%86asi%C4%87-101828018454397","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/H6nwiCpe4Gg5GqvQ6","cat":"vinari"},"135": {"lon":"17.874876613492482","lat":"45.41910628031956","title":"OPG Kapetanovi\u0107 Miralem","address":"Tomislava Tomi\u0107a 25, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 98 475 961"}],"email":"vinakapetanovic@gmail.com","web":"https:\/\/www.vinakapetanovic.hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/a5SxF3fVqtDfXavN6","cat":"vinari"},"133": {"lon":"17.791926773015046","lat":"45.41351103261147","title":"OPG Dinko \u0160poljari\u0107","address":"Kutjeva\u010dka ulica 10, Vetovo","phones":[{"phone":"+385 98 945 2524"}],"email":"dinko.spoljaric@kutjevo.hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/QfTZSCSGAqRX4G2TA","cat":"vinari"},"131": {"lon":"17.790243457671682","lat":"45.416257870169595","title":"OPG \u0160poljari\u0107 Damir","address":"Stjepana Radi\u0107a 34, Vetovo","phones":[{"phone":"+385 98 362 040"}],"email":"damir.spoljaric962@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/nuXft9g4ijDcqoyo7","cat":"vinari"},"129": {"lon":" 17.877842444505003","lat":"45.42325744762928","title":"OPG \u0110urina Mira","address":"H.V. Hrvatini\u0107a 2, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 98 196 7474"}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/WFgKk7SJrRhRui9S7","cat":"vinari"},"127": {"lon":"17.87614075396991","lat":"45.41673301788292","title":"OPG Vasilj Ivana, Kutjevo","address":"Kneza Trpimira 8, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 91 462 2277"}],"email":"ivasilj3@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/mwNv6SuRHQKVerZa9","cat":"vinari"},"125": {"lon":"17.861489892060174","lat":"45.41951234243874","title":"OPG Svitok Kristina","address":"Novi Mitrovac 40, Novi Mitrovac","phones":[{"phone":"+385 98 925 4321"}],"email":"info@opg-svitok.hr","web":"https:\/\/opg-svitok.hr","facebook":"https:\/\/web.facebook.com\/Vina-Svitok-100551429197411","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/yeKqQuyQcs3bU6E68","cat":"vinari"},"123": {"lon":"17.862041842328313","lat":"45.41764265336902","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Zori\u0107","address":"Novi Mitrovac 21, Novi Mitrovac","phones":[{"phone":"+385 91 233 1208"}],"email":"vinarstvozoric1@gmail.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/vinarstvozoric","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/1W3kmNSedUu3jgmu7","cat":"vinari"},"121": {"lon":"17.88335928650752","lat":"45.43209429969121","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Tepe\u0161","address":"Andrije Hebranga 1, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 91 159 9580"}],"email":"tepes.viktor@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/WbDizj4AjKLigpYa8","cat":"vinari"},"119": {"lon":"17.884936","lat":"45.42723499874814","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Tandara","address":"Zdenka Turkovi\u0107a 12, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 98 423 460"}],"email":"vina.tandara@gmail.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/VinarijaTandara","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vina_tandara","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/D9AG2dZ9WkV1mfwF9","cat":"vinari"},"115": {"lon":"17.87660018465664","lat":"45.41590072026943","title":"OPG \u0160ag Zdravko","address":"Eugena Kvaternika 22, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 95 819 3727"}],"email":"zdravko.sag@kutjevo.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/j7iURiDqkkgfJt1b8","cat":"vinari"},"113": {"lon":"17.88180251534336","lat":"45.42272485852543","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Sontaki i ku\u0161aonica vina Ceco","address":"Trg gra\u0161evine 4, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 98 902 5334"}],"email":"info@sontacchi-vinarija.hr","web":"https:\/\/www.sontacchi-vinarija.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Sontacchi-Winery-BB-Wellness-988981631255822","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/winery_sontacchi","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/yS1yeyGrd6MQ3kqh8","cat":"kusaonice"},"111": {"lon":"17.793001313492475","lat":"45.42487752451697","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Soldo","address":"Majdanska 53, Vetovo","phones":[{"phone":"+385 91 267 0390"}],"email":"soldovina@gmail.com","web":"http:\/\/soldo.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Vinarija-Soldo-111844676928167","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vinarija_soldo","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/R1iB9caFihxirW5N9","cat":"vinari"},"109": {"lon":"17.874868928835838","lat":"45.4204340461092","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Perak","address":"Tomislava Tomi\u0107a 41, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 98 968 2100"}],"email":"iperak.kutjevo@gmail.com","web":"http:\/\/perak.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Vinarija-Perak-1447687048788894","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/perak.winery","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/SnjanVh5Me9WhXuW6","cat":"vinari"},"107": {"lon":"17.789521371164156","lat":"45.41302833910834","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Pavi\u0107","address":"Po\u017ee\u0161ka 4, Vetovo","phones":[{"phone":"+385 98 870 870"}],"email":"deni.pavic@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/eyKS4KkW2492hUCi8","cat":"vinari"},"105": {"lon":"17.875329228835835","lat":"45.418429789630245","title":"OPG Mitrovi\u0107 Antun","address":"Tomislava Tomi\u0107a 14, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 255 469"}],"email":"antun.mitrovic@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/oNQbX3xJUBRfVYdy5","cat":"vinari"},"103": {"lon":"17.88397415767168","lat":"45.42486827460195","title":"OPG Mijatovi\u0107 Ivan","address":"Miroslava Kraljevi\u0107a 3, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 915687836"}],"email":"ivanmijatovic472@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/T1URAaeiRwStzuCo8","cat":"vinari"},"101": {"lon":" 17.88327345396991","lat":"45.433725325945815","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Mihalj","address":"I.B. Ma\u017eurani\u0107 2, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 255 142"}],"email":"info@vino-mihalj.hr","web":"https:\/\/www.vino-mihalj.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/vinamihalj","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/V1gPzdEkUvwxZ6rU9","cat":"vinari"},"99": {"lon":"17.926288226119706","lat":"45.39782353773087","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Luka\u010devi\u0107","address":"Bekte\u017e 9, Bekte\u017e","phones":[{"phone":"+385 99 506 8434"}],"email":"lukacevic@po.t-com.hr","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/JgGm8erSkwTdPdcg7","cat":"vinari"},"93": {"lon":"17.925797768569566","lat":"45.39752340751402","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Josipovi\u0107","address":"Bekte\u017e 24, Bekte\u017e","phones":[{"phone":"+385 98 468 950"},{"phone":"+385 98 310 6831"}],"email":"info@pjenusci.hr","web":"https:\/\/pjenusci.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/pjenusci","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/pjenuscijosipovic","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/zPsMP6VTr4EV7Kmb8","cat":"vinari"},"91": {"lon":"17.791977728835842","lat":"45.41819043723484","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo B. Jakobovi\u0107","address":"Stjepana Radi\u0107a 60, Vetovo","phones":[{"phone":"+385 98 947 3299"}],"email":"vinarija.jakobovic@gmail.com","web":"https:\/\/www.jakobovic-vina.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/wineryJakobovic","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/winery_jakobovic","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/Jz5tRpGVbUqXauPM7","cat":"kusaonice"},"89": {"lon":"17.88245771534336","lat":"45.4313288760254","title":"OPG Hora Martina","address":"Slavonska ulica 8, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 91 555 7232"}],"email":"martina.hora77@gmail.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Vina-Hora-112751657187695","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/so31nqzFBaiFHJCs7","cat":"vinari"},"87": {"lon":"17.833302492596456","lat":"45.42698935667053","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Enjingi","address":"Hrnjevac 87, Hrnjevac","phones":[{"phone":"+385 34 267 200"}],"email":"info@enjingi.hr","web":"https:\/\/www.enjingi.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/VinarstvoIVinogradarstvoEnjingi","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/enjingi_winery","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/VK3hA35tB1VEa7ZB6","cat":"vinari"},"85": {"lon":"17.882222871164164","lat":"45.41636300109723","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo \u010camak","address":"Bana Josipa Jela\u010di\u0107a 6a, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 255 689"},{"phone":"+385 98 164 2017"}],"email":"robert.camak@po.t-com.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/CamakKutjevo","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/przNj8P1QZeVMhxC9","cat":"vinari"},"83": {"lon":"17.881519742328315","lat":"45.42345562878431","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Bodegrajac","address":"Republike Hrvatske 83, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 255 294"},{"phone":"+385 98 172 7460"}],"email":"info@vina-bodegrajac.com","web":"http:\/\/www.vina-bodegrajac.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Vino-Bodegrajac-337964242979838","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/vino.bodegrajac","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/7S9ejJyc6AMrcpyf6","cat":"kusaonice"},"81": {"lon":"17.87784535767168","lat":"45.42307862991573","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Baronica","address":"Stjepana Radi\u0107a 1G, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 255 055"},{"phone":"+385 98 163 1794"}],"email":"kresobaronica1@gmail.com","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/DvA6aBaefRMggDMo6","cat":"vinari"},"79": {"lon":"17.87484958465664","lat":"45.41986703153271","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo AT Agrofort","address":"Tomislava Tomi\u0107a 35, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 99 255 2200"}],"email":"vinoantunovic@gmail.com","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/vinoantunovic","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/hy149J33BRfWatjF6","cat":"vinari"},"77": {"lon":"17.87805721534336","lat":"45.416534949552876","title":"Vinogradarstvo i vinarstvo Ad\u017ei\u0107","address":"Republike Hrvatske 9, Kutjevo","phones":[{"phone":"+385 34 255 340"},{"phone":"+385 98 884 792"}],"email":"info@adzic.hr","web":"http:\/\/www.adzic.hr","facebook":"https:\/\/www.facebook.com\/Ad%C5%BEi%C4%87-vina-106248687959789","instagram":"https:\/\/www.instagram.com\/adzic_vina","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/cKp3SiLpGkyYaTeq9","cat":"vinari"},"864": {"lon":"17.60846414609772","lat":"45.437400959511365","title":"OPG \u0160ol\u010di\u0107 Kata","address":"Bi\u0161kupci 146, Velika 34330","phones":[{"phone":"0981734736 "}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/o9WbAhHPXk4U8rey5","cat":"vinari"},"862": {"lon":"17.608807","lat":"45.439327","title":"OPG \u0160ol\u010di\u0107 Andreja","address":"Bi\u0161kupci 77, Velika 34330","phones":[{"phone":"034235155 "}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/bvm8Q5qMxoTpWs6R8","cat":"vinari"},"860": {"lon":"17.617038","lat":"45.450059","title":"OPG Svoboda","address":"Stra\u017eeman 69G, Stra\u017eeman 34330","phones":[{"phone":"0952292910 "}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/dG6Nc1E9AssQjvd88","cat":"vinari"},"1020": {"lon":"17.80641696989177","lat":"45.28778508263944","title":"OPG Branimir \u0160tefanac","address":"Kralja Zvonimira 18, Pleternica","mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/J8KML84VLwKBdJYHA","cat":"vinari"},"1018": {"lon":"17.819115682595214","lat":"45.295256810117756","title":"Vina Garavu\u0161a","address":"Kralja Petra Kre\u0161imira IV 4, Pleternica","phones":[{"phone":"+385 98 299 581"}],"mapsLink":"https:\/\/goo.gl\/maps\/wyeK34bn9RgqqBsG7","cat":"vinari"}}