HR EN
s

O projektu

Naziv projekta

Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje), KK.06.1.1.13.0004

Kratki opis projekta

Svijet graševine je jedinstveni projekt koji koristi vinski identitet i kulturnu baštinu u brendiranju cijele regije, zamišljen kao podrška turističkom sektoru Požeško-slavonske županije. Okosnicu Svijeta graševine čine tri različite posjetiteljske infrastrukture i atrakcije vinskog turizma, smještene u pleterničkom (Muzej bećarca), pakračkom vinogorju (Spahijski podrum) i kutjevačkom vinogorju (Kuća graševine). Projekt „Svijet graševine“ kao cjelina složen je od šest glavnih aktivnosti koje nose različite podaktivnosti. Aktivnosti su složene na način da se osigura pravovaljani razvoj projekta u cjelini te da se provedbom istih osigura njegova potpuna održivost, upravljane, promidžba i vidljivost projekta. Predmetnim projektom planirano je financiranje destinacija „Svijeta graševine“ koja objedinjuje izgradnju i opremanje „Interpretacijskog centra Muzej bećarca“ u Pleternici te „Spahijskog podruma“ u Pakracu. Uz posjetiteljske objekte pripremljena je i izrađena programska i prezentacijska dokumentacija, realizirane edukacije, stručna usavršavanja, uspostavljena upravljačka infrastruktura te obuhvaćeni troškovi promocije “Svijeta graševine“ kao brenda.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Opći cilj projekta je unaprjeđenje i razvoj kulturno-povijesne turističke ponude temeljene na rekonstrukciji i opremanju postojeće kulturne baštine Spahijskog podruma te unutarnjem uređenju i opremanju novoizgrađene zgrade budućeg Muzeja bećarca koja će unaprijediti turistički potencijal destinacije stvarajući nova radna mjesta i povećavajući prihode MSP što će pridonijeti održivom društveno-gospodarskom razvoju na razini Požeško-slavonske županije.

Specifični cilj projekta je uspostava Centra za posjetitelje Spahijski podrum i Interpretacijski centar Muzej bećarca integracijom različitih programa valorizacije materijalne i nematerijalne kulturne baštine te osvještavanja lokalnog stanovništva o vrijednosti vlastitog naslijeđa što će potaknuti razvoj specijaliziranih i autentičnih uslužnih djelatnosti i aktivnosti koje čine ponudu centra, posebno u području vinarstva, enologije, gastronomije, odnosno različitih edukativnih, znanstvenih i turističkih programa.

Očekivani rezultati projekta su: razvijanje modela održivog razvoja kulturnog turizma u gradu Pakracu i gradu Pleternici kroz centralne objekte kulturnog turizma koji će direktno utjecati na povećanje broja posjetitelja, broja noćenja i turističke potražnje; edukacijama osposobljeni djelatnici Interpretacijskih centara za komunikaciju s ciljnim skupinama i krajnjim korisnicima kako bi se osigurao kontinuitet porasta broja posjeta navedenim lokalitetima; izrađena strateška i upravljačka dokumentacija, studijska i izvedbena dokumentacija brendiranja te studijska i izvedbena dokumentacija za uređenje infrastrukture za posjetitelje te promocija „Svijeta graševine“.

Ukupna vrijednost i iznos koji sufinancira EU

Ukupna vrijednost projekta: 8.729.448,53 EUR

EU sufinanciranje: 7.364.372,49 EUR

Razdoblje provedbe projekta

Od 29. rujna 2017. godine do 29. lipnja 2023. godine

Prijavitelj

Grad Pakrac

Partneri

  • Grad Pleternica
  • Požeško-slavonska županija
  • Muzej grada Pakraca
  • Gradska knjižnica Pakrac
  • Turistička zajednica Požeško-slavonske županije
  • Javna ustanova Pleternica

Tehnička pomoć u pripremi i provedbi projekta

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije

Kontakt osobe za više informacija

Grad Pakrac
Trg bana Josipa Jelačića 18
34550 Pakrac
Kontakt osoba: Zrna Garača, viši stručni suradnik za gospodarstvo i EU fondove
Kontakt broj: 034/411-080

Muzej grada Pakraca
Ulica hrvatskih velikana 2
34550 Pakrac
Kontakt osoba: Jelena Hihlik, ravnateljica
Kontakt broj: 034/411-181

Gradska knjižnica Pakrac
Trg dr. Franje Tuđmana 1
34550 Pakrac
Kontakt osoba: Monika Lucić Fider, ravnateljica
Kontakt broj: 034/411-716

Javna ustanova Pleternica
Trg hrvatskih branitelja 1
34310 Pleternica
Kontakt osoba: Jasna Hoffmann, ravnateljica
Kontakt broj: 034/251-006

Grad Pleternica
Trg hrvatskih branitelja 1
grad@pleternica.hr
Kontakt broj: 034/251-046

Požeško-slavonska županija
Županijska 7
34 000 Požega
Kontakt osoba: Jelena Ferdebar Hak, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo
Kontakt broj: 034/290-272

Turistička zajednica Požeško-slavonske županije
Županijska 7
34 000 Požega
Kontakt osoba: Maja Jakobović, direktorica
Kontakt broj: 034/ 290-262

Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije
Županijska 7
34 000 Požega
Kontakt osoba: Iva Gamauf, voditeljica projekta
Kontakt broj: 034/638-697